taitra(3)

The Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)


CATO(1)

La Oficina Comercial para Centroamérica (CATO)


eximbank(2)

The Export-Import Bank of the Republic of China (Eximbank)


LAFISE(1)

GRUPO LAFISE


Lago - Taiwan

Embajadas de Tawian en Centroamerica :


-Guatemala


-El Salvador


-Panama


-Nicaragua


-Honduras


-Rep. Dominicana